FB IG

#cramamarcea

Image Alt

Istoria

Casa de Vinuri Ștefănești

Ștefănești - istoria vitivinicolă

1388
Prima atestare documentară a Piteștiului
Mircea cel Bătrân donează mănăstirii Cozia vii pe dealurile Piteștilor.
1507
Mihnea Vodă
Sunt atestate viile domnești din Coasta Câmpului, Izvorani, Târgul din Deal, Ştefănesti, Văleni.
1693
Constantin Brâncoveanu
Înființează Cramele Brâncovenești în localitatea Ștefănești. Ruinele pot fi văzute și azi.
1800
Stabilirea Targului de Vin
Ștefănești devine primul târg de vin oficial din România.
1880
Filoxera
Dezastrul filoxeric de la sfârșitul secolului al XIX-lea a făcut, însă, ca suprafața viticolă din podgorie să se diminueze mult. Alături de soiurile nobile au apărut numeroase suprafețe plantate cu hibrizi direct producători.
1893
Prima pepiniera
În 1893, s-a înființat, la Goleștii-Badi, o pepinieră viticolă pentru producerea vițelor altoite, cu scopul refacerii viticulturii românești
1907
Prima societate de viticultura
Societatea agricolă de viticultură ''Sf. Ștefan'' din Pitești
1919
Cooperativa Viticola
Prima cooperativă viticolă din România, numită inițial „Cârcinovul”, apoi ''Dealul Topoloveni''.
1959
Institutul de Vinificație Ștefănești
Este înființată de către regimul comunist Stațiunea de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă Ștefănești-Argeș
1990
Decăderea
Retrocedări haotice și lipsă de interes - majoritatea viilor din Ștefănești vor fi distruse sau lăsate în paragină.
2010
Casa de Vinuri Ștefănești - Renașterea
Este anul în care este înființată prima plantație a Casei de Vinuri Ștefănești.
Casa de Vinuri Ștefănești

Ștefănești - loc
încărcat de istorie

Cu câteva secole în urmă, viile Argeşului se întindeau pe un teritoriu mult mai larg decât cel actual, urcând înspre munţi până la Curtea de Argeş şi se apropiau de Câmpulung Muscel. În perioada medievală, o mulţime de domnitori români au avut aici podgorii întinse, iar vinul de Ştefăneşti era considerat unul dintre cele mai bune din întreg principatul. De asemenea, faima vinurilor care se făceau aici a ajuns peste mări şi ţări, acest fapt fiind menţionat în diverse lucrări istorice, din Occident şi până în ţările arabe.

În actul de atestare al Piteştiului, Mircea cel Bătrân întărea Mânăstirea Cozia cu viile de pe Argeş

Podgoria Ştefăneşti a fost pomenită şi în „Cronicele valahe”, în care sunt descrise întâmplări din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, despre care este cunoscut că avea proprietăţi în zona Argeşului.

Cel mai vechi document autohton ce menţionează faptul că viile erau cu adevărat o bogăţie a zonei este chiar actul de atestare a Piteştiului, din 20 mai 1388, când Mircea cel Bătrân întărea Mănăstirea Cozia, pe lângă moara din hotarul Piteştilor, cu mai multe vii, unele de pe Argeş, dăruite de boierul Stanciu, altă vie mare, tot de acolo, în hotarul Călineştilor, iar alta – la Râmnic.

Astfel, este dovedit că dezvoltarea şi faima podgoriilor din zonă justifica, pe de o parte, interesul Mănăstirii Cozia, iar pe de alta parte, preocuparea domnitorului Munteniei de a întări proprietatea lăcaşului său preferat.

 

Şi în timpul lui Mihnea Vodă (1507) se pomenea în hrisoave de viile domneşti din dealurile Piteştiului: Coasta Câmpului, Izvorani, Târgul din Deal, Ştefănesti, Văleni. În secolul al XVIII-lea localitatea Ştefăneşti a devenit centru cu greutate al podgoriei Piteşti, menţionat la un târg special pentru vânzarea vinului – Târgul Dealului.

 

Nicolae Iorga: „Cele mai renumite vii din Ţara Românească erau cele din Dealu Mare şi de la Piteşti”

 

Calitatea vinurilor care se produceau în dealurile Piteştiului era foarte bine apreciată, iar viile din această zonă erau vestite nu numai în ţară, ci şi peste hotare. Numai astfel se poate explica interesul deosebit manifestat de marile familii boiereşti şi de unii domnitori de a deţine proprietăţi aici: Mihnea Vodă, Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu.

Nicolae Iorga afirma că în secolul al XVII-lea, „cele mai renumite vii din Ţara Românească erau cele din Dealu Mare şi de la Piteşti”. Tot el arăta că domnitorul Constantin Brâncoveanu „…de la Piteşti şi nu din altă podgorie, a ales vinul pe care l-a trimis judelui Braşovului şi generalilor austrieci a căror bunăvoinţă dorea s-o câştige”.  Însemnarea este făcută pe baza scrisorii trimise chiar de domnitorul Constantin Brâncoveanu, prin care acesta îl anunţa pe judele Braşovului de vinul trimis de la Piteşti către pivniţele domneşti din oraş, una dintre butii fiind dăruită chiar acestuia. Pe timpul domniei sale, Brâncoveanu, care a contribuit masiv la dezvoltarea Piteştiului, ridicând mai multe construcţii în vatra oraşului, stăpânea întinse suprafeţe cu vie „în Dealul Piteştilor”, unde venea deseori ca să vadă mersul lor şi să asiste la muncile specifice.

Potrivit Cronicii logofătului Radu Greceanu, între septembrie 1693 şi septembrie 1710, voievodul a venit la Piteşti de şapte ori, cu întreaga sa suită. Iată ce scria cronicarul despre venirea din 1710: „Viind vremea culesului dă vii şi fiind vremea dă sus bună şi dăspră Poartă linişte, Măria Sa Vodă, împreună cu toţi ai casii Mării sale, s-au îndemnat de au mersu la Piteşti şi au fost acolo la cules…” Cu aceste prilejuri, Constantin Brâncoveanu a decis oficializarea, ca măsură, a „vedrei de Piteşti” care avea 12,88 litri. Sistemul a fost folosit până în secolul XIX, când s-a decis introducerea sistemului metrologic modern.

De-a lungul vremii, cronicari vestiţi au amintit de vinul din Dealurile Piteştilor

În 1636, călătorind prin Principat, Petru Bogdan Baksic, episcop de Galipolli şi arhiepiscop de Sofia, scria şi el despre Piteşti şi Ştefăneşti: „…sânt dealuri şi vii care sunt în număr mare şi dau vinurile cele mai bune din Ţara Românească.” În 1657, cunoscutul cronicar sirian Paul de Alep, fiul Patriarhului Macarie II al Antiohiei, nota. „Aici se face un vin bun şi dulce, care are un mare renume, fiind cel mai bun din toate vinurile produse în Ţara Românească”. În prima călătorie întreprinsă alături de patriarhul Macarie al Antiohiei, care a durat şase ani, arhidiaconul Paul de Alep a traversat Dobrogea, Moldova şi Kievul, pentru a ajunge la Moscova, iar la întoarcere a trecut şi prin Ţara Românească. El a însemnat tot ce i s-a părut important de reţinut: a descris localităţi, oraşe, palate domneşti, biserici şi mănăstiri. Pe lângă acestea, el mai povesteşte şi o serie de legende şi mituri, cum ar fi legenda ridicării Mănăstirii Curtea de Argeş. În 1718, vinul de Ştefăneşti apare într-o lucrare tipărită la Veneţia. Autorul, Anton Maria Del Chiaro Fiorentino, fusese secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Despre vinurile argeşene, el a scris: „Înspre şes, se află oraşul Piteşti, renumit pentru vinurile sale albe şi dulci”.

 

Perioada modernă

Cea mai mare dezvoltare a viticulturii în zonă a fost însă, incontestabil, în perioada comunistă. Odată cu înfiinţarea Staţiunii Experimentale Horti-Viticole Ştefăneşti, în anul 1959, podgoriile din zona Argeşului s-au dezvoltat prin valorificarea terenurilor în pantă şi a platourilor din marginea sudică a platformei Cândeşti.

Potenţialul deosebit al zonei, dar şi pasiunea şi ambiţia specialiştilor de la Institut au dus la dezvoltarea tehnologiei dar şi la mărirea suprafeţelor cultivate cu viţă de vie, Argeşul ajungând astfel unul dintre cei mai mari producători de vin din ţară.

 

 

Broșura de prezentare a Stațiunii Experimentale Viticole din anul 1968

 

După 1990, odată cu schimbarea regimului politic, viticultura argeşeană cunoaşte o noua perioadă de regres. Desfiinţarea întreprinderilor agricole de stat şi a cooperativelor agricole de producţie, şi restituirea terenurilor foştilor proprietari, a generat o fărâmiţare a structurii de proprietate şi distrugerea masivelor viticole. Au dispărut total viile de la Izvorani, s-au diminuat drastic plantaţiile de la Valea Mare, Ştefăneşti, Văleni, Vrăneşti, Călineşti, Priboieni,Topoloveni, Leordeni, Costeşti. 

Ponderea viticulturii în economia agrară a judeţului Arges s-a diminuat drastic, viţele nobile sunt pe cale de dispariţie, cercetarea, din lipsă de fonduri, s-a diminuat până la dispariţie. Viticultura argeşeană a iesit practic din patrimonioul viticol românesc în ciuda notorietăţii de care s-a bucurat de-a lungul timpului.

 

Renașterea

În 2010 ia ființă Casa de Vinuri Ștefănești, cu o plantație nouă și modernă. Din 2014, Casa de Vinuri Ștefănești aplică pentru și obține Denumirea de Origine Controlată Ștefănești – Arges (DOC – Ștefănești).